Bezpieczna droga na stół – przydatne urządzenia

Bezpieczna droga na stół – przydatne urządzenia

Przewóz żywności jest jednym z najistotniejszych elementów łańcucha spożywczego ze względu na pełnioną funkcję. Firmy spożywcze korzystają w głównej mierze z transportu drogowego ze względu na jego mobilność a także funkcjonalność. Z tej przyczyny warto opisać rozwiązania stosowane dla poszczególnych rodzai artykułów spożywczych oraz rodzaje najczęściej występujących rodzajów transportu.

zbiorniki

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Forma transportu winna być właściwa do produktów, które mają być transportowane. Główne grupy obejmują produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak: drób, mięso, jaja, nabiał albo produkty mieszane, zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego oraz artykuły pochodzenia roślinnego, takie jak: ziarna zbóż, mąka, syropy. Podgrupa podziału artykułów obejmuje towary przemieszczane luzem, bądź w opakowaniach jednostkowych względnie zbiorczych. Zależnie od grupy i podgrupy przemieszczanych produktów istnieją specyficzne wymogi, które muszą być spełnione, ażeby zapewnić bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu.Dość szczególną formą przewozu jest transport mleka, gdzie przepisy określają, iż w momencie dotarcia do przedsiębiorstwa przeznaczenia temperatura mleka nie może przewyższać +10°C.

Ogromnie ważnym elementem jest także podtrzymanie właściwej higieny cystern. Z drugiej strony szczególnymi wymaganiami obwarowane są ładunki w cysternach substancji o znacznej gęstości to jest tłuszcze bądź czekolada. W wypadku tego rodzaju towarów najważniejsze są wymagania producenta co do temperatury transportu jak też zbiornik kwasoodpornyźródło informacji. Takowe cysterny powinny być oznaczone w wyraźnie zauważalny oraz nieścieralny sposób. W wypadku produktów pochodzenia zwierzęcego zazwyczaj wykorzystywaną formą transportu są izotermy i chłodnie.

Przedsiębiorca winien zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o artykułach pochodzenia zwierzęcego otrzymać numer weterynaryjny. Przyznany numer weterynaryjny pozwala na prowadzenie działalności związanej z łańcuchem produktów zwierzęcych. Przewóz (przewozy do Niemiec z Legnicy i Lublina – przejdź do strony) przez wzgląd na właściwości towarów pochodzenia zwierzęcego jest bardzo wymagającym. Powierzchnia towarów pochodzenia zwierzęcego jest podatną na fizyczne zanieczyszczenia zewnętrzne, jak także mikrobiologiczne mające związek z brakiem utrzymania właściwych warunków temperatury w trakcie załadunku czy przewozu.
Comments are closed.