Czemu powinniśmy być aktywni?

Czemu powinniśmy być aktywni?

Fizyczna aktywność jest jednym z najważniejszych elementów prozdrowotnego stylu życia. Już od ponad 50 lat sportowi lekarze oraz kardiolodzy starają się uświadamiać nam jak ogromną rolę odgrywa profilaktyka ruchowa we wzmacnianiu zdrowia , formy psychicznej, kształtowaniu sprawności oraz zapobieganiu wielu metabolicznym schorzeniom.

Nowoczesny tryb pracy sprzyja eliminacji pracy fizycznej oraz ogólnej bezczynności ruchowej. W państwach rozwiniętych coraz trudniej znaleźć ludzi wykonujących bardziej intensywną pracę mięśniową. Odmienił się ponadto styl spędzania wolnego czasu, który na nieszczęście coraz mniej sprzyja praktykowaniu sportu jak też fizycznej rekreacji.
aktywność fizyczna

Autor: wikipedia
Bezspornie najogromniejsze przesłanie dla promocji zdrowia będą mieć zajęcia sportowe zorganizowane, gdyż nie jedynie charakteryzują się najwyższą skutecznością w zakresie poprawy zdrowia fizycznego, lecz też oddziałują na zdrowie umysłowe (odczuwanie radości z ruchu, budowanie samodyscypliny, czerpanie radości z twórczej pracy nad własnym umysłem i ciałem) oraz społeczną (przeciwdziałanie nudzie). Naukowa literatura na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zaprezentowała niezwykle duży materiał poświęcony po treningowym przemianom w funkcjach jak też strukturach ludzkiego organizmu.

Regularna fizyczna aktywność nie tylko oddziałuje stymulująco na harmonijny wzrost oraz rozwój w czasie dziecięctwa i młodości lecz również gwarantuje podtrzymanie kondycji w wieku dojrzałym, spowalnia proces starzenia jak też łagodzi niedomagania wieku starszego. Wyjątkowo wiele uwagi poświęca się roli aktywności fizycznej w polepszaniu kondycji układu naczyniowo-sercowego. Nie ma wątpliwości – sport (wyjazd na mecz) to zdrowie!
Comments are closed.