Audyt dla dostawców.

Audyt dla dostawców.

Jednostki uczestniczące w globalnej organizacji do spraw zakupów dla Automotive budują zrównoważoną przewagę konkurencyjną dla firmy oraz jej dostawców.
Dostarczanie podstawowych towarów i części opierając się o partnerskie relacje z dostawcami to kluczowa polityka przedsiębiorstwa Automotive.

części do samochodów

Autor: Carol VanHook
Źródło: http://www.flickr.com

Celem jest zapewnienie odbiorcom całościowej jakości oraz sprawnego łańcucha dostaw, osiągając jednocześnie najlepszą wydajność. Podstawowym zadaniem jest wspieranie producentów samochodów, szczególnie sektora dostawców w łatwiej i rzetelnej kontroli towarów, ale też ich charakterystyki z wykorzystaniem metod nieniszczących i niszczących.

Poprzez odpowiednie planowanie kontroli jakości, istnieje spory potencjał obniżenia kosztów przy jednoczesnej poprawie jakości produktów.

Dostawcy dla automotive, czyli dostawcy rozwiązań dla branży motoryzacyjnej. Producent części najwyższej klasy, wspierają firmy samochodowe oraz lakiernie w trakcie przygotowania idealnych powierzchni. Firma prezentuje rzetelne podejście do spraw wyposażenia zakładu w elektro jak i pneumonarzędzia. Oferta obejmuje również idealnie dostosowany osprzęt, mobilne oraz stacjonarne systemy odsysania oraz elementy organizacji stanowiska pracy.

Po przeanalizowaniu tego tekstu, polecam podajnik ślimakowy odmienne wiadomości na przedstawiany wątek, które okażą się równie zajmujące.

Audyty dostawców są podstawowym narzędziem, stosowanym przez międzynarodowe koncerny samochodowe. To weryfikacja realizacji wymagań odbiorców przez jego dostawców albo podwykonawców. Dostawcy dla automotive czasie audytu oceniani są pod względem: przygotowania zakładu pod kątem infrastruktury, wyposażenia technicznego, zasobów ludzkich itd.; przestrzegania instrukcji zawartych w dokumentacji systemu jakości; dokumentacji technologicznej (instrukcje, plany kontroli itd); walidacji i prac dotyczących procesu; nadzoru nad maszynami, środowiskiem pracy, pracownikiem; planowaniem produkcji itp

części zamienne

Autor: Umberto Brayj
Źródło: http://www.flickr.com

W ramach audytu dostawców porusza się następujące kwestie: działania jakościowe które towarzyszy produkcji seryjnej, analiza potencjału i samoocena dostawców. Działania jakościowe które towarzyszą produkcji seryjnej
to stałe zapewnienia zdolności procesu, odpowiedzialność za produkt, audyty wewnętrzne, system ostrzegania, zobowiązanie do samodzielnego obserwowania produktu na rynku , proces ciągłego doskonalenia KVP, techniczna kontrola dostawcy – Przedsiębiorstwo Hi-p. Analiza potencjału to postanowienia ogólne, oceny, kontrola procesu oceny i rozwoju produktu, łączna ocena.

Jeżeli szukasz podobnych danych na prezentowany wątek, to również rzuć okiem na (https://www.pillowplate.pl/) pokrewne portale, które podnoszą tę kwestię.

Samoocena dostawców, czyli wybór dostawców – audyty potencjałów, Kontrola wyrobów, zasady kontroli procesów, generalna ocena jakości dostawy, weryfikacja jakości kontroli, analiza problemu oraz rewizja techniczna u dostawcy dla automotive.

Comments are closed.