Vademecum rutynowych kontroli firm transportowych wykonywane przez inspektorów ITD.

Vademecum rutynowych kontroli firm transportowych wykonywane przez inspektorów ITD.

Gdy mamy firmę transportową i zainteresowała się nami ITD kontrola w firmie jest raczej kwestią czasu. Przede wszystkim warto być świadomym, że kontrole w miejscu prowadzenia działalności mogą się odbywać z częstotliwością co 5 lat, chociaż oczywiście nie ma reguły – niektóre firmy transportowe prosperują znacznie dłużej i kontroli ITD nigdy nie doświadczyły, a są przedsiębiorstwa, którym przytrafiają się one znacznie częściej.

Przyczyny tego typu kontroli nie są tu kluczowe i również nie podlegają standardom. Jak postępować w momencie kontroli?

ciężarówka

Autor: Barry Lewis
Źródło: http://www.flickr.com

W pierwszej chwili nie panikować i zachować spokój.

Jeżeli masz ochotę zgłębić większą ilość wiadomości na prezentowany wątek, to użyj linku (http://www.grosel.pl/serwis-opel/), na której znajdziesz pokrewne informacje – po prostu kliknij tu.

W momencie dostarczenia nam zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w firmie, należy mieć na uwadze to, że nie rozpocznie się ona szybciej niż za siedem dni, a to sporo czasu, aby uzupełnić potencjalne braki. Inspekcja może wynikać z różnych przyczyn – może być wynikiem uzyskania w minionym okresie rozliczeniowym wysokiego współczynnika ryzyka wystąpienia uchybień, oraz działaniem planowanym z dużym zapasem czasu, a uwzględnionym w okresowym kalendarzu inspekcji.

Nadzór wszczynany może być na wniosek konkretnej instytucji, na przykład skarbówki albo także po złożeniu doniesienia do inspekcji przez podmioty trzecie. Tryb i wynik tej kontroli są szczególnie istotne dla przedsiębiorców oraz osób zarządzających transportem. Aby zachować porządek w dokumentacji i by zgadzała się analiza (zobacz due diligence) czasu pracy kierowców, [

Więcej informacji

Autor: http://www.kontrolaitd.pl/
Źródło: http://www.kontrolaitd.pl/

dobrze jest zatrudnić do tego firmę zewnętrzną czy też mieć 1 pracownika w firmie przeznaczonego do prowadzenia dokumentacji. Dobrze przygotowana ewidencja czasu pracy zespołu gwarantuje nie tylko ład w księgowości, lecz też pewność, że wszystko liczone jest zgodnie z prawem, co jest kluczowe dla każdego mądrego przedsiębiorcy.

Analiza czasu pracy kierowców opracowana przez przedsiębiorstwo zewnętrzne albo właściwie przeszkoloną osobę z naszego personelu oddelegowaną do jej pilnowania nie może mieć uchybień naruszających zasady Państwowej Inspekcji Pracy czy Inspekcji Transportu Drogowego kontrola w firmie nie jest więc problemem w przedsiębiorstwach, jakie mają nad tym pieczę. Ważne jest również, by regularnie dokonywać audytu papierów , oraz szkolenia kierowców. Istotne jest też to, by przedsiębiorstwo takie reprezentowało nas podczas ewentualnej inspekcji.
Comments are closed.