Czy możemy przechowywać paliwo w specjalistycznych zbiornikach? Z jakimi wiąże się to uregulowaniami?

Czy możemy przechowywać paliwo w specjalistycznych zbiornikach? Z jakimi wiąże się to uregulowaniami?

Czasami pojawiają się wątpliwości takiego rodzaju, jak odróżnić stację paliw od zbiornika, jaki jest wykorzystywany na potrzeby własne danej firmy? Jak prawnie wygląda taka sytuacja?

paliwo

Autor: Robert Couse-Baker
Źródło: http://www.flickr.com

Najbardziej istotnym kryterium, który rozróżnia stację paliwa od zbiornika na paliwo który jest wykorzystywany dla potrzeb własnych, jest dystrybucja paliwa podmiotom zewnętrznym. Przedsiębiorca, jaki kupił już paliwo, czyli posiada fakturę i przetrzymuje je w magazynie (sprawdź jakim sposobem funkcjonuje technologia rfid) w zbiorniku dla potrzeb tankowania własnych samochodów rzeczywiście nie jest przedsiębiorcą, który jest w posiadaniu stacji paliw według definicji Ministra Gospodarki. Najbardziej istotne dokumenty w tej dziedzinie, to ten z dnia 21 listopada 20005 w kategorii warunków technicznych, jakie muszą spełniać bazy oraz stacje paliw płynnych.

Nie czekaj- przejdź do serwisu płaszcze grzewcze, by poznać dodatkowe info na opisywany w tekście temat. Czekamy z niecierpliwością na twoją opinię!

W zgodzie z definicją, jaka jest w tej ustawie, stacja paliw to obiekt budowlany, w skład jakiego wchodzić mogą budynki, podziemne magazynowe zbiorniki paliw płynnych, naziemne zbiorniki gazu płynnego a także instalacje technologiczne ,spośród jakich wyróżnić powinniśmy zwłaszcza te do załadunku paliw płynnych.

kanister

Autor: Nuraishah Bazilah Affandi
Źródło: http://www.flickr.com

Naziemny zbiornik stosowany dla potrzeb zakładu nie jest stacją paliw, to zdecydowanie potwierdza Ministerstwo. Jednakowoż, tego rodzaju zbiornik paliwa, jaki jest wykorzystywany dla potrzeb własnych podlega dozorowi technicznemu. Przedsiębiorca który korzysta z niego nie musi wypełniać rygorystycznych wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo, jakie prowadzi stację paliw, ale powinno stosować się do określonych przepisów, aby zachować bezpieczeństwo. takie sytuacje mają miejsce też często, kiedy jakaś firma ma zbiorniki olejowe – .

Taka firma, jaka ma zbiornik na własne potrzeby powinna przede wszystkim stosować się do wytycznych Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w obszarze warunków technicznych technicznego dozoru. W odróżnieniu od przedsiębiorcy, który zarządza stacją paliw, osoba, jaka używa zbiornika dla własnych potrzeb nie musi mieć koncesji. Nie zmienia to jednakowoż faktu, iż stosowanie zbiorników naziemnych dla wymagań własnych przedsiębiorcy wiąże się z koniecznością osiągnięcia właściwych pozwoleń. Jednocześnie, zdobycie tego typu dokumentów nie spowoduje, że zbiorniki naziemne mogą być wykorzystywane do sprzedaży paliw. Zdobycie tych decyzji nie będzie wpływać też na konieczność wystąpienia o pozwolenie na obrót paliwami ciekłymi.

Comments are closed.