Każde z narzędzi w miejscu pracy musi być w pełni sprawne, aby spełniało swoje najważniejsze zadania

Każde z narzędzi w miejscu pracy musi być w pełni sprawne, aby spełniało swoje najważniejsze zadania

Wszystkie maszyny używane w zakładach pracy są zobowiązane wypełniać określone normy dotyczące wszelkiego bezpieczeństwa oraz higieny szczegółowo wyznaczone przepisami bhp. Ta reguła dotyczy tez pojazdów widłowych, czyli popularnych wózków, które możemy znaleźć w większości hal produkcyjnych i magazynów.

Wózek widłowy

Autor: Commander, U.S. 7th Fleet
Źródło: http://www.flickr.com
Najistotniejszym warunkiem, który może zadecydować o tym, że wózek widłowy (skupwozkow.com.pl/) może zostać dopuszczony do użytkowania, jest jego wspaniała sprawność. W celu zapewniania sprawności wózka musimy przeprowadzać dokładną konserwację i kontrole techniczne pojazdu. Musimy także nie zapominać, że zgodnie z działającymi przepisami zabronione jest stosowanie w zamkniętych pomieszczeniach wózków wydzielających spaliny zasilanych benzyną etylizowaną albo zawierającą odmienne szkodliwe środki.

Wózki widłowe to narzędzia, które mogą stworzyć mnóstwo różnych zagrożeń w czasie pracy. Dlatego trzymanie się większości przepisów związanych bhp jest zupełnie ważne podczas pracy z tego rodzaju pojazdami. Przepisy całkowicie wyznaczają, kto może obsługiwać wózek widłowy. Jednym z standardowych wymagań jest ukończenie specjalnego kursu. Kurs na wózki widłowe obejmuje 48 godzin teorii oraz 15 godzin praktyki i musi być przeprowadzony zgodnie z programem przygotowanym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki.

Wózek widłowy

Autor: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Źródło: http://www.flickr.com
użycie wózków widłowych w zakładzie pracy może nałożyć określone potrzeby na pracodawcę, który powinien ograniczyć pojawianie się zagrożeń i zadbać o właściwy poziom bezpieczeństwa. Do jego obowiązków należy m. in. prowadzenie odpowiednich szkoleń, w czasie których operatorzy wózków mogą zapoznać się z instrukcjami obsługi oraz sposobami odpowiedniego użycia pojazdów, a także przepisami BHP.

Brak przestrzegania podstawowych przepisów bhp może prowadzić do bardzo wielu niebezpiecznych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. Właściwe szkolenia > szkolenia lean manufacturing oraz doskonały stan techniczny pojazdów jest warunkiem zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób, które znajdą się na terenie danej firmy.

Comments are closed.