Niezawodność kombajnów, sukcesem wszelkiego naszego rolnika

Niezawodność kombajnów, sukcesem wszelkiego naszego rolnika

Czas żniw dla każdego rolnika utrzymującego się z sezonowej wytwórczości na polu, to czas do jakiego musi rzetelnie się przygotować. Najważniejszym fragmentem jaki pomaga odnieść pomyślność i ogromne korzyści to efektywna oraz bezawaryjna fabrykacja kombajnu. Każdy nabywca kombajnu prawdopodobnie doskonale zna, jak kosztowna zdoła być reperacja uszkodzonego silniku pojazdu oraz z którymi wydatkami musi się liczyć kupując części do silników valmet-valtra oraz wymieniając naruszone części do silnków cummins.

john deere

Autor: Charles & Hudson
Źródło: http://www.flickr.com

Aby ustrzec się od niemożliwej do przewidzenia usterki, każdy eksploatator kombajnu ma obowiązek wykonywać drobiazgowe przeglądy technologiczne, zarówno sporadyczne, ale i te powszednie. Najważniejszym wymogiem uniknięcia bądź zapobiegnięcia dysfunkcji jest dzienna obsługa pojazdu, jednak bardzo wielu dynamicznych operatorów nie ma czasu na dzienne przeglądy, a to najczęściej przekłada się na stan fachowy kombajnu (więcej na ). Codzienny ofiarowany termin na drobiazgową obsługę pojazdu procentuje bezawaryjną i bezstresowa pracą podczas całego dnia wytwórczości. Wszelki operator przed wyjazdem do pracy, powinien przestrzegać kilku zasad i realizować fundamentalne czynności usprawniające pracę bizonu.

Pierwszą czynnością jaką powinien zrealizować operator, to oczyszczenie kombajnu z kurzów oraz resztek pożniwnych, jakie zdołają stanowić groźne źródło pożarowe. Następnie opróżnić chwytacz kamieni i takie fragmenty jak: zestaw młócący, podłogę podsiewacza i sączek powietrza. W następnym etapie należy ubogacić zasobnik paliwa nie przekraczając poziomu maksymalnego pojemnika, gdyż wysoka temperatura wylewającego się paliwa z zbiornika stanowi ryzyko pożarowe. Jeśli jednak nie uniknęliśmy dysfunkcji i konieczna jest wymiana naruszonych elementów, ponieważ na polskim rynku powstaje co chwila sporzej serwerów jakie posiadają zamienne elementy do bez mała wszystkich wariantów kombajnów, między innymi proponując części do silników . Warto jednak systematycznie dokonywać przeglądów technicznych, aby zdołać napawać się spokojną oraz wartościową pracą.

Comments are closed.