Dlaczego owady stanowią tak duże niebezpieczeństwo dla przechowywanych zbóż, najważniejsze metody ich eliminacji.

Dlaczego owady stanowią tak duże niebezpieczeństwo dla przechowywanych zbóż, najważniejsze metody ich eliminacji.

Owady mogą dokonać bardzo dużych zniszczeń w żywności, którą się przechowuje, dlatego też wykorzystuje się rozmaite techniki w celu ich wyeliminowania. Nawet jeśli wiąże się to z użyciem rozmaitych środków chemicznych, to tego typu operacje są konieczne, żeby nie doprowadzić do dużych strat materialnych. Przykładowo przy zbożach zabiegiem tego typu będzie fumigacja, zwana także potocznie gazowaniem.


Ma ona za zadanie wyeliminowanie najważniejszych szkodników żerujących na ziarnach, czyli rozkruszka, wołka czy trojszyka. Stosuje się w tym celu parę różnych substancji, które w skuteczny sposób niszczą owady, a jednocześnie ich użycie nie ma wpływu na jakość zboża (fumigacja zboża z Ratmar). Jak można wywnioskować po potocznym nazewnictwie, podczas fumigacji wykorzystuje gazową formę tych związków, dzięki czemu jej skuteczność jest bardzo wysoka. Gaz doskonale będzie penetrował nawet malutkie szczeliny i dociera między ziarna, skutecznie eliminując wszystkie niepotrzebne owady. A po wykonaniu całości procesu starczy wszystko dokładnie przewietrzyć, żeby mieć problem ze szkodnikami rozwiązany.

Aktualnie najczęściej używanym preparatem jest fosforowodór. Istotnym jego plusem jest to, że jest łatwy w zastosowaniu. Fumigacja zboża musi przebiegać w zamkniętych szczelnie pomieszczeniach, więc dokładne ich przygotowanie jest jednym z najistotniejszych etapów tej operacji. Jakieś nieszczelnie miejsca nie tylko obniżyłyby skuteczność procesu, ale też mogłyby być niebezpieczne dla ludzi z obsługi. Przy różnych obiektach stosuje się różne typy uszczelnień, ich rodzaj najlepiej ustalić z firmą, jaka będzie realizować takie zlecenie. Po uszczelnieniu wszystkiego dokładnie i zabezpieczeniu całego obiektu można przystąpić do samego procesu gazowania. Aby to zrobić w środku umieszcza się pojemniki (pojemniki metalowe) z gazem i zaczyna jego emisję.

pole uprawne

Autor: Joao Bento
Źródło: http://www.flickr.com
W czasie całości procesu powinno się systematycznie kontrolować stężenie gazu i w razie potrzeby zmieniać jego poziom.

Aby zgłębić wiedzę na omawiany temat obejrzyj stronę (https://spabaltica.pl/), która zawiera fascynujące informacje na przedstawiany temat – trzeba tylko kliknąć.

Po określonym czasie należy wykonać odwietrzanie, które polega na eliminacji całego gazu z wnętrza obiektu (pod tym adresem szybko uzyskasz pomoc).

Comments are closed.