Urządzenia przemysłowe

Urządzenia przemysłowe

Kruszywa to jeden z kluczowych komponentów w konstrukcji. Tworzą główny składnik mieszanek mineralnych, mineralno-asfaltowych, zapraw oraz betonów towarowych i drogowych. Mogą być wykorzystywane na najbardziej strategicznych i znaczących budowach, takich jak autostrady, lotniska oraz dotrzymującym ich towarzystwa obiektach inżynieryjnych, np. wiaduktach.

Gatunkowość zastosowanego kruszywa ma istotny wpływ na takie aspekty elementów konstrukcyjnych jak: wytrzymałość, mrozoodporność, szorstkość. Dobranie kruszywa o należytej barwie do warstw ścieralnych nawierzchni drogowych, może również znacznie podnieść bezpieczeństwo poruszających się po niej pojazdów, szczególnie po zmroku.

Rozwój tej gałęzi przemysłu podyktowany jest w głównej mierze sytuacją w budownictwie, które jest najważniejszym z odbiorców tego rodzaju surowców. Piaski oraz żwiry wykorzystywane są bowiem nie tylko do przygotowywania zapraw murarskich, lub podsypek, ale również jako komponenty szerokiej gamy produktów chemii budowlanej.

Ciężarówka, transport

Autor: Barry Lewis
Źródło: http://www.flickr.com

Do transportowania materiału, w wielu przypadkach na niedużych odległościach, znajdują zastosowanie przenośniki śrubowe. Wśród nich największym powodzeniem cieszą się przenośniki poziome z obracającym się wałem oraz poziome, z obracającą się rurą. Za ich sprawą, praca staje się wyraźnie szybsza, zaś produkcja – tańsza i wydajniejsza.Przenośniki, np. przenośnika łańcuchowego, są stosowane samodzielnie lub jako część linii produkcyjnej, wskutek tego znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki.

Główne plusy przenośników łańcuchowych to:* możliwość przemieszczenia towaru pod niewielkim kątem,* ciche i niezawodne działanie,* transport szerokich ładunków,* prosta konstrukcja.

Maszyny są w dużym stopniu zmechanizowane i wyróżniają się wysokim poziomem niezawodności. Fakt ten sprawia, iż są jednym z najważniejszych elementów usprawniających procesy produkcyjne oraz logistyczne.
Comments are closed.