Co należy wiedzieć o logistyce produkcji?

Co należy wiedzieć o logistyce produkcji?

Najważniejszycel logistyki, to po prostu wzrost potencjału realizacjiwysokiej jakości dostaw przy jak najniższych kosztach logistycznych i produkcyjnych. Logistyka to wypadkowa kilku czynników, do których zaliczyć możemy odpowiednie definiowanie logistyki. Aktualnie, w wielu firmach bardzo popularne staje się łączenie planowania produkcji z logistyką, co daje nam logistykę produkcji. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Po prostu, logistyczne sieci dostaw na wejściu oraz dystrybucji na wyjściu systemów produkcji, powodują, że te dwie dziedziny ściśle się ze sobą łączą.

logistyka

Autor: Luke Lawreszuk
Źródło: http://www.flickr.com
W różnych opracowaniach odsyłających do tematu logistyki (przeczytaj więcej na tej stronie) przedsiębiorstw wiele uwagi poświęca się zagadnieniom zamówień, magazynowaniem czy zaopatrzeniem materiałowym. Jednocześnie, jak podkreśla wielu profesjonalistów, na produkcji procesem, który staje się najbardziej kosztowny, a który także ma decydujący wpływ na osiąganie sukcesu przedsiębiorstwa, jest wytwarzanie gotowych towarów. dzięki temu główny strumień materiałów i elementów pozostaje w wydziałach produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Ruch ten jest zależny od wielu czynników, ale to ukształtowanie systemu produkcyjnego ma największy wpływ na wspomniane procesy. Utwierdza nas to w przekonaniu, iż z logistycznego punktu widzenia właściwe sterowanie posiadanymi materiałami w systemie produkcyjnym musi posiadać mocne podstawy, a wiele zadań należy wykonywać od razu. Przez takie zarządzanie procesami powinniśmy

logistyka

Autor: Barry Lewis
Źródło: http://www.flickr.com

rozumieć takie kierowanie, jakie zapewnia ciągłość procesów produkcji zgodnie z podstawami logistyki (zobacz przejdź do serwisu). Artykuł powstał na podstawie: .

Przy tym wszystkim warto wspomnieć, jak klasycznie definiujemy logistykę. Logistyka opisuje każdą z czynności, jaka wchodzi w skład procesu zaopatrzenia produkcji we właściwe towary (więcej na ). mamy tu na myśli materiały pomocnicze, surowce, półwyroby i części z zakupu,a także proces przekazywania ich do magazynów nabywców. Logistyka znajduje się między logistyką zaopatrzenia a logistyka dystrybucji. Te wszystkie elementy maja znaczący wpływ na całokształt procesu logistycznego, nad jakiego właściwym wykonaniem, każdy etapem i zamierzonymi efektami.
Comments are closed.