Odpowiedzialność dyspozytora w jego pracy

Odpowiedzialność dyspozytora w jego pracy

Spedytor to osoba, która zawodowo, za należne wynagrodzenie, trudzi się transferem towarów i procedurami z tym związanymi.

Odpowiedzialność spedytora opiera się na wykonywaniu zadań:- dystrybucji lub przyjęciu towarów albo wykonywaniu innych świadczeń – powiązanych z transportem materiału; – poradzie spedycyjnej – dawaniu konsultacji w zakresie organizacji przewozu;- doborze środka transportu;- ubezpieczaniu materiału;- zawieraniu z przedsiębiorstwami transportowymi umów o przewóz;- tworzeniu i gromadzeniu dokumentów;- dozorze spraw związanych z załadunkiem, przeładunkiem oraz przewozem towarów.

Spedytor odpowiada za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy realizacji zlecenia, jeśli ponosi odpowiedzialność za ich dobór. Załadowca może powierzyć wykonanie czynności osobie trzeciej. Wynika to z istoty umowy spedycji. Spedytor, przy wykonywaniu swoich czynności, zobowiązany jest do należytej sumienności, jaka wynika z profesjonalnego charakteru tej działalności. Wiąże się to z powierzeniem wykonania usługi takim przewoźnikom i innym spedytorom, którzy z uwagi na ich profesjonalizm godni są zaufania. Przejdź na:

firma spedycyjna

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com

Wina w wyborze polega na braku odpowiedzialności w wyborze podwykonawcy (przewoźnika lub kolejnego spedytora), któremu spedytor powierza wykonanie przewozu towaru.

Czy uważasz, że w internecie jest niewiele godnych zarekomendowania wpisów? Jeżeli masz zamiar odszukać rzeczywiście użyteczny portal, to zalecam ten artykuł (autolawety.pl/).

Do określenia winy w wyborze ważne jest pojawienie się nieprawidłowości co do wyboru odpowiedniej osoby oraz istnienie uprawnienia do samodzielnej pracy podwykonawcy, któremu zadano wykonanie transportu.

Spedytor nie odpowiada za przewoźników i innych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, jeżeli nie ponosi winy w procesie selekcji. Spedytor nie poniesie odpowiedzialności, jeśli wykaże, że dołożył odpowiedniej sumienności przy selekcji przewoźników i dalszych spedytorów. Tj. zawierzył wykonanie usługi (zobacz dofinansowanie na innowacje) takim przewoźnikom i dalszym spedytorom, którzy z uwagi na ich profesjonalizm zasługują na zaufanie.Stosowna sumienność spedytora jest zachowana, jeśli dowiedzie on, że powierzył dane usługi transportowe – przewoźnikowi, którego fachowość i jakość świadczonych usług budziły zaufanie.

Comments are closed.